boek en Tentoonstelling 100 jaar Bilthoven

Boek “Bilthoven 100 jaar”

Boek over 100 jaar Bilthoven.

 

 

Het is een boek over “Bilthoven 100 jaar”. De geschiedenis van vele aspecten van Bilthoven, zoals bijvoorbeeld Inventum, de zwembaden, de WVT, de geestelijke stromingen, de bouw van villa’s en de wijken De Leijen en Tuindorp komen aan de orde. Het boek omvat ongeveer 260 rijk geïllustreerde pagina’s met vele foto’s in kleur en zwart/wit, met harde kaft en ingebonden. Het is een jubileumuitgave!

 

 

foto's van de presentatie van het boek.


Download
Verhaal achter Concordia
Voormalig hotel Heidepark was eerste uitgaansgelegenheid Bilthoven
E1+2_StadsPers_41_21_2017.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Download
Bilthoven en spoorwegen
In het bijzonder de geschiedenis van de spoorlijn naar Zeist
E1+2_StadsPers_41_22_2017.pdf
Adobe Acrobat document 818.7 KB
Download
De zorgzame school
Verhaal over leerling met leerproblemen bij Het Nieuwe Lyceum
E1+2_StadsPers_41_23_2017.pdf
Adobe Acrobat document 1.9 MB
Download
Artikel Expositie in De stadspers
E1+2_StadsPers_21_17_2017.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

De Historische Kring D'Oude School ontwikkelde een reizende tentoonstelling met als onderwerp 100 jaar Bilthoven.

Op 11 oktober 2017 bestaat de naam Bilthoven 100 jaar. Precies 100 jaar daarvoor nam de gemeenteraad van De Bilt op voorstel van het gemeenteraadslid arts dr.H.W Melchior (1874-1927) de naam ´Bilthoven‘ aan voor het station en de bebouwing daaromheen.

Daarvoor werd de bebouwing, die pas 60 jaar bestond, met de term ´station de Bilt' aangeduid.

 

 Van 11 juli tot 10 augustus in de Mathildezaal  in het Gemeentehuis Jagtlust te Bilthoven (geweest)

 Van 29 aug. tot 11 sept. bij Schutsmantel Warande Wooncentrum, Gregoriuslaan 35. (geweest)

 Van 17 september tot 16 oktober in de Centrumkerk (voormalige Julianakerk) aan de Julianalaan (geweest)

16 oktober tot 23 oktober Bilthoven, dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur, Huize het Oosten, Rubenslaan (geweest)


TENTOONSTELLING 100-BILTHOVEN

 

Vanaf maandag 12 juni t/m zaterdag 8 juli stond de tentoonstelling  in de bibliotheek van het Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. Daarna in de Mathildezaal van het gemeentehuis vanaf 11 juli tot 11 augustus. Na de zomer zal de tentoonstelling te zien zijn van dinsdag 29 augustus t/m zaterdag 2 september bij Schutsmantel Warande Wooncentrum, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven en daarna nog van zondag 17 september t/m zondag 15 oktober in de Centrumkerk (voormalige Julianakerk aan de Julianalaan) in Bilthoven.
In De Vierklank >>>


Historische Kring D'Oude School organiseert tentoonstelling

door Kees Diepeveen

In 1917 werd officieel de naam Bilthoven door de Biltse gemeenteraad aan de (toen) nieuwe dorpskern toegewezen. Een eeuw Bilthoven is voor de Historische Kring 'dOude School aanleiding om een tentoonstelling op te zetten, die de geschiedenis van Bilthoven over die periode weergeeft.

 

Op zaterdag 13 mei om 11.00 uur wordt de tentoonstelling '100-jaar Bilthoven' geopend bij Veldhoven Interieurs, Vinkenlaan 31 in Bilthoven. De expositie zal daar tot vrijdag 9 juni blijven. De evenementencommissie van de Historische Kring die deze expositie organiseert is enorm blij met de enthousiaste medewerking van Janine Veldhoven om de expositie een maand lang onderdak te bieden. De tentoonstelling zal door middel van (uniek) foto- en filmmateriaal een mooie impressie geven van Bilthoven in de laatste 100 jaar! Burgemeester Sjoerd Potters zal de opening verrichten, feestelijk ondersteund door de Brandweer Harmonie.

Drone
Rob Herber van de Historische Kring: 'Het is een enorme klus om een goede en interessante tentoonstelling te organiseren. We zijn al in 2015 gestart met de voorbereidingen. Er is enorm veel materiaal beschikbaar, waaruit we keuzes moesten maken. Met de beschikbare foto's kunnen we wel drie tentoonstellingen opzetten. Niet alleen foto's met bijbehorende teksten maken deel uit van de tentoonstelling, ook digitale opnamen alsmede oud en nieuw filmmateriaal worden getoond, een film over de Kwinkelier en opnamen van landgoederen in Bilthoven die we hebben laten maken met een drone'.

Koninklijk lijntje
Rob vervolgt: 'De mooie dorpskern Bilthoven heeft pas een korte ontstaansgeschiedenis achter de rug. Voor 1900 lagen er verspreid in het uitgestrekte gebied dat tot Bilthoven gerekend wordt slechts enkele boerderijtjes en wat schaapskooien. De mensen hadden een schraal bestaan. Rond 1900 ontstond de eerste bebouwing in de omgeving van het station. Door de spoorlijnen naar Zwolle en later het 'koninklijke' lijntje naar Baarn begon Bilthoven zich vanaf de twintiger jaren te ontwikkelen. Eerst kwamen de grotere villa's en later de kleinere huizen en winkels'. Marcel Jansen van de Historische Kring: 'Deze ontwikkeling hebben we gevat in ongeveer 25 thema's waaruit de expositie is opgebouwd. De gemeente De Bilt heeft zijn medewerking verleend door een thema: toekomstplannen van de gemeente in de expositie te laten opnemen'.

De Bilt Station
Het nieuwe dorp werd in eerste instantie met de naam 'De Bilt Station' aangeduid. Deze benaming wekte echter verwarring bij de treinreizigers die, om zich naar het dorp De Bilt te begeven, nog wel een half uurtje moesten wandelen. De heer Melchior, arts en tevens gemeenteraadslid in die tijd, was in 1917 de naamgever van Bilthoven.

 

'De middenstand verdient een pluim' aldus Rob en Marcel, 'door hun medewerking kunnen we een mooie expositiegids uitgeven, die de tentoonstelling ondersteunt met teksten en toelichtingen op de foto's. Ook komt er in oktober 2017 nog een boek uit over de geschiedenis van Bilthoven. Leo van Vlodorp en Wim Krommenhoek zijn de redacteuren.

Rondreis
Op zaterdag 10 juni (van 11.00 tot 17.00 uur) en op zondag 11 juni (van 10.00 tot 17.00 uur) verhuist de expositie naar gebouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. Vanaf maandag 12 juni t/m zaterdag 8 juli staat de tentoonstelling gepland in de bibliotheek van het Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. Vanaf 11 juli t/m 10 juli is deze te zien in de Mathildezaal van het gemeentehuis. Na de zomer is de tentoonstelling te zien van dinsdag 29 augustus t/m zaterdag 2 september bij Schutsmantel Warande Wooncentrum, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven Daarna nog van zondag 17 september t/m zondag 15 oktober in de Centrumkerk (voormalige Julianakerk aan de Julianalaan) in Bilthoven. Alle datums staan ook op www.vanzoddetotpleisterplaats.nl onder de knop 'jubileumagenda'.

Beeldbank
Rob geeft aan dat dit een pittige klus is voor de organisatie. 'We doen het graag omdat we zoveel mogelijk mensen de kans willen bieden om de expositie te bezichtigen. Als mensen zich willen manifesteren dan is daar binnen de Historische Kring volop gelegenheid voor. De Beeldbank moet verder gedigitaliseerd worden en beschreven en ook al het materiaal dat regelmatig aan ons wordt afgestaan moet verwerkt worden, zoals scannen en teksten schrijven. Net als bij andere verenigingen zijn er handen nodig om een vereniging draaiende te houden. Wanneer mensen belangstelling hebben voor dit werk zijn ze van harte welkom maar wel onder het motto: wel vrijwillig maar niet vrijblijvend'. Zie website: historischekringdebilt.nl

Bron: www.vierklank.nl


Een leuke website om vast in de stemming te komen staat op naam van Nico Split en heet ‘Langs de Rails’.

 

ga naar "Langs de Rail"


De Historische Verenigingen van De Bilt en Maartensdijk kunnen uw steun goed gebruiken. Donaties zijn van harte welkom  en u kunt natuurlijk ook lid worden , ons tijdschrift ontvangen en uitgenodigd worden voor bijzondere uitstapjes: 

Hier van D'Oude School                                                                                                                                                  Hier van de HVM.