ONZE SPONSOREN


Sponsoren BEDANKT!

 

Onderstaande fondsen en sponsors hebben de viering van het jubileumjaar 2017 mede mogelijk gemaakt.


Over K.F. Hein Fonds

Wij geven financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijk werk, podiumkunst,
                                                                                            monu­ment­en­zorg, natuurbehoud en
 volksgezondheid in                                                                                             de provincie Utrecht. 


Stichting van Ewijck van Oostbroek en De Bilt Fonds 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente De Bilt die buiten hun toedoen in zorgelijke omstandigheden zijn gekomen;
b. het bevorderen van de gemeenschapszin tussen de inwoners van de gemeente De Bilt;
c. het bevorderen van het historisch besef in de ruimste zin bij de inwoners van de gemeente De Bilt;
d. het onderhouden van familiegraven van de oprichter;
e. het doen van uitkeringen aan enkele instanties

 


De Gemeente De Bilt

https://debilt.nl/

Gemeentehuis

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

 


Het Prins Bernhard Cultuurfonds

http://www.cultuurfonds.nl

 

De kunst van het geven


 

 

 

 

Al het nieuws uit de Gemeente De Bilt.

 

http://www.vierklank.nl/


Stichting Mens en zijn Natuur

http://www.mensenzijnnatuur.nl/

 

Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud in de gemeente De Bilt en omgeving.


STICHTING ELISE MATHILDE FONDS
http://www.elisemathilde.nl/

De stichting heeft ten doel:

het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen.

 

Zij tracht dit te bereiken door:

• het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam, tenzij van landelijk belang;

• het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland.


Het Carel Nengerman fonds
http://www.carelnengermanfonds.nl/HOME.aspx

De stichting heeft ten doel het bevorderen van natuur en cultuur. Zij doet dit door het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen en/of instellingen, die op deze gebieden actief zijn.


De Historische Verenigingen Maartensdijk en

De Historische Kring D’Oude School uit De Bilt

zijn alle partijen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.