Waar komt die straatnaam vandaan?

Lezing door Lies Haan donderdag 9 november in het HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 14.30 uur.

 

 

Lopend door bv. de Rozenstraat weet  je onmiddellijk in de bloemenbuurt verzeild te zijn. Je ontdekt dan ook spoedig dat andere straten in de directe omgeving  natuurlijk ook bloemennamen hebben. Zo’n eenvoudige verklaring is er lang niet altijd voor straatnamen.

Lies Haan  van de Historische Kring D’ Oude School in De Bilt kreeg enige tijd geleden een verzoek om een lezing te houden over straatnamen in De Bilt. Hoe komen die straten aan hun naam? Zijn die namen te verklaren? Bij voorbeeld de Herenweg in De Bilt zou vanouds een stuk van de doorgaande route van Utrecht naar het oosten geweest zijn. Een weg waarlangs de heer, de keizer of koning reisde. Maar er is wellicht anekdotisch ook een andere ‘spannende’ verklaring voor de naam.

Lies Haan  heeft de handschoen opgepakt. Eigen onderzoek ter plaatse en in de bibliotheek van de historische vereniging alsmede in de beeldbank van de vereniging hebben geleid tot een mooi verhaal over de straatnamen in de kern De Bilt.

Lies Haan heeft veel hulp  ontvangen van Frans Hoogeweg die goed thuis is in de beeldbank van de vereniging.

 

 


De Historische Verenigingen van De Bilt en Maartensdijk kunnen uw steun goed gebruiken. Donaties zijn van harte welkom  en u kunt natuurlijk ook lid worden , ons tijdschrift ontvangen en uitgenodigd worden voor bijzondere uitstapjes: 

  Hier van D'Oude School                                                                                                                                                 Hier van de HVM.